Stuprör

Stuprör finns i 75, 90 samt 100 mm.

Träsvep

Kilsvep för trävägg. Håller stupröret på plats vid väggen.

Brunns utkastare

Brunnsutkastare till stuprör.

Muff

För placering av renstratt högre upp i stuprör eller brunnsutkastare.

Vattenkupa

Vattenkupa monteras på stupröret.

Stensvep

Kilsvep för stenvägg, utan stift. Håller stupröret på plats vid väggen.

Renstratt

Renstratt, hindrar löv och kvistar från att orsaka stopp i markavlopp.

Låskil till rörsvep

Kil till rörsvep

Rörvinkel

Rörvinkel 70 grader, för anslutning till omvikningskupa.

Utkastare

Utkastare. Leder vatten bort från husgrunden.

Lövis

Självrensande renstratten Lövis passar direkt i markavlopp 110 mm.

Stift

Stift till kilsvep. Finns i 125, 150, 175 och 250 mm.

Grenrör

Används för att koppla ihop två stuprör från olika tak.

Fällbar Utkastare

Fällbar utkastare för att samla upp regnvatten. Monteras på stuprör.

Galler till Lövis

Galler till lövis.